Dán kích mí có tác dụng phụ không?

Có ai dán kích mí lâu năm và bị ảnh hưởng với tác dụng phụ? Em xài mới một tháng mà mắt một mí còn nặng hơn trước nửa! Có cách nào để mí trở về như củ?
4 câu trả lời 4