06/02/2015: PHONG CẢNH CUỐI ĐÔNG (Ký) 2/4?

06/02/2015: PHONG CẢNH CUỐI ĐÔNG (Ký) Đầm Sen khắc khoải, dịp tàn đông Mặt nước tuy trong, sóng chập chừng Mờ ảo trong sương, cầu Cửu khúc Quán trà ẩn hiện, dưới vòm thông Búp sen mới nhú, còn e ấp Ngọn gió nồm nam, lướt nhẹ nhàng Giữa cảnh cuối đông, xuân lấp ló Tâm hồn lan trải, với không gian Ngày 04/02/2015 Ngoclan hiển thị thêm 06/02/2015:
PHONG CẢNH CUỐI ĐÔNG (Ký)
Đầm Sen khắc khoải, dịp tàn đông
Mặt nước tuy trong, sóng chập chừng
Mờ ảo trong sương, cầu Cửu khúc
Quán trà ẩn hiện, dưới vòm thông
Búp sen mới nhú, còn e ấp
Ngọn gió nồm nam, lướt nhẹ nhàng
Giữa cảnh cuối đông, xuân lấp ló
Tâm hồn lan trải, với không gian
Ngày 04/02/2015
Ngoclan
3 câu trả lời 3