Có ai bk cách up video lên xvideos không chi mình vs c.on?

2 câu trả lời 2