Nhiều lúc nhớ lại YHHD của 6,7 năm về trước mà buồn muốn khócccccc?

Hồi đó niềm vui của tôi là mỗi ngày vào YHHD trò chuyện với mọi người. Hồi đó tôi có nhiều bạn bè trên đây. Chúng tôi hầu như online cả ngày thậm chí đêm cũng thức để spam. Mặc dù chỉ là mạng ảo nhưng chúng tôi đã cùng nhau trãi qua bao hỉ nộ ái ố. Tôi nhớ thời YHHD đóng cửa và đó cũng là thời gian chúng tôi xa... hiển thị thêm Hồi đó niềm vui của tôi là mỗi ngày vào YHHD trò chuyện với mọi người. Hồi đó tôi có nhiều bạn bè trên đây. Chúng tôi hầu như online cả ngày thậm chí đêm cũng thức để spam. Mặc dù chỉ là mạng ảo nhưng chúng tôi đã cùng nhau trãi qua bao hỉ nộ ái ố. Tôi nhớ thời YHHD đóng cửa và đó cũng là thời gian chúng tôi xa nhau. Tôi k còn gặp bạn bè ngày xưa nữa. Bây giờ có lẽ mọi người đang hối hả với cuộc sống và có lẽ cũng chẳng còn ai nhớ tới YHHD ngày xưa. Bây giờ mặc tôi không còn vào YHHD như xưa nữa nhưng nơi đây như ngôi nhà xưa- ngôi nhà mà mỗi khi tìm về tôi không thể ngăn được cảm xúc bồi hồi thương nhớ. Các bạn của tôi à! Tôi nhớ các bạn!
7 câu trả lời 7