Cho hỗn hợp muối feco3 và caco3 tan trong dd hcl vừa đủ tạo ra 2.24 lit khí (ở đktc) số mol hcl tiêu tốn hết là bao nhiêu?

5 câu trả lời 5