Mọi người giúp em giải bài này với ạ. Em cảm ơn?

Ai giúp em làm bài văn này với ạ. Đề : trình bày suy nghĩ của anh chị về câu nói " một đứa trẻ không phải là chiếc lọ hoa để đổ đầy nước mà là ngọn lửa cần được thắp sáng'
5 câu trả lời 5