Số điện thoại 0967104773 lừa đặt hàng online rồi không nhận?

đặt hàng rồi khi bưu điện phát đến rồi không chịu nhận,hẹn hứa sẽ nhận rồi gọi điện không nge máy luôn.
Nay mình đưa lên đây để cho anh chị em bán hàng online biết chừng cảnh giác với số điện thoại này nhé! 0967104773.Hắn tên Nguyễn Văn Trọng,xã đak ngo,huyện tuy đức tỉnh đaknong
5 câu trả lời 5