Giúp em môn Lý 10 với ạ!!!?

Từ điểm A trên mặt đất, người ta ném thẳng đứng một vật m lên cao với vận tốc đầu 6m/s. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Lấy g = 10m/s^2 và bỏ qua mọi lực cản của không khí. a) Tính độ cao cực đại tại B ( so với mặt đất) mà vật lên được. b) Tại C, vật có độ cao 1m (so với mặt đất). Tính độ lớn vận tốc của vật lúc... hiển thị thêm Từ điểm A trên mặt đất, người ta ném thẳng đứng một vật m lên cao với vận tốc đầu 6m/s. Chọn gốc thế năng ở mặt đất. Lấy g = 10m/s^2 và bỏ qua mọi lực cản của không khí.
a) Tính độ cao cực đại tại B ( so với mặt đất) mà vật lên được.
b) Tại C, vật có độ cao 1m (so với mặt đất). Tính độ lớn vận tốc của vật lúc đó.
--> Nhờ mọi người giúp em. ^^
4 câu trả lời 4