Bằng TN TCCN thay thế bằng TN THPT được không?

Ai có kinh nghiệm cho em hỏi Em đã học xong chương trình học THPT nhưng chưa tốt nghiệp THPT và đã tốt nghiệp TCCN (theo quy định thì như vậy bằng TN TCCN có giá trị tương đương bằng TN THPT) Vậy em có thể xin vào các trường cao đẳng, CĐ nghề để học không ạ (xét tuyển vào không phải học liên thông) vì em thấy mọi... hiển thị thêm Ai có kinh nghiệm cho em hỏi
Em đã học xong chương trình học THPT nhưng chưa tốt nghiệp THPT và đã tốt nghiệp TCCN (theo quy định thì như vậy bằng TN TCCN có giá trị tương đương bằng TN THPT)
Vậy em có thể xin vào các trường cao đẳng, CĐ nghề để học không ạ (xét tuyển vào không phải học liên thông) vì em thấy mọi trường CĐ đều yêu cầu có bằng cấp 3
Em cảm ơn
5 câu trả lời 5