Em với bạn em có qhtd vào ngày thứ 28.chu kỳ 35 ngày. Vậy liệu có thai k mn?

7 câu trả lời 7