Nên dùng visual 2010 hay 2013 ạ. Do máy cũ nên khá yếu?

6 câu trả lời 6