Em mới trồng cây trúc tăm được một ngày như khi trồng xong nó bị héo có phải là chết không ạ?

5 câu trả lời 5