Cho mình hỏi mình co xe dream mà mình chay khoản 60km thì nó dựt dựt là bị gì ạk?

5 câu trả lời 5