Mình được giới thiệu đặt áo lớp ở chỗ này mà không biết có nên đặt không?

Bạn mình giới thiệu chỗ này, http://dongphucsaigon.vn/san-pham/ao-lop... có ai đặt thử chưa vậy?
5 câu trả lời 5