Sự tương đương của phương trình?

Với số tiền mà bạn An đang có thì bạn An có hai phương án. Một là tiêu hết tiền để mua 6 cây viết và 3 viên kẹo. Hai là tiêu hết tiền để mua 3 viên kẹo với một vài viên bi mà giá của mỗi viên bi gấp đôi giá của mỗi cây viết. Hỏi nếu An chọn phương án hai thì An mua được bao nhiêu viên bi ?
4 câu trả lời 4