ARE YOU GAY ?

t nam, ở miền tây cần tìm tình yêu đồng giới đích thực ( từ 2k- 2k3 nha) để lại j đó để liên hệ bên dưới mih sẽ tự động liên hệ với các bạn
4 câu trả lời 4