Nếu chịch mà tinh trùng chỉ bám ngoài lỗ âm đạo mà lọt vào trong khoảng 2 hoặc 3cm thì có dính thai kh?

4 câu trả lời 4