Mình có quen một người nhưng bí mật.A ta chụp hình lại những tin nhắn mà 2 đứa nói chuyện hâm doạ sẽ đăng lên mạng xã hội và cứ nt làm phiền?

7 câu trả lời 7