Cần xin con nuôi?

tôi năm nay 48 tuổi , đã có 1 bé gái 7 tuổi , điều kiện kinh tế tốt , muốn xin 1 đứa con nuôi là gái dưới 3 tháng tuổi hoặc mẹ đang mang bầu đợi sinh điều được , nếu mẹ nào gặp khó khăn không thể nuôi con muốn con có điều kiện được chăm sóc tốt hãy liên hệ còn nếu muốn bồi dưỡng này nọ thì miễn nhé , tôi cam đoan... hiển thị thêm tôi năm nay 48 tuổi , đã có 1 bé gái 7 tuổi , điều kiện kinh tế tốt , muốn xin 1 đứa con nuôi là gái dưới 3 tháng tuổi hoặc mẹ đang mang bầu đợi sinh điều được , nếu mẹ nào gặp khó khăn không thể nuôi con muốn con có điều kiện được chăm sóc tốt hãy liên hệ còn nếu muốn bồi dưỡng này nọ thì miễn nhé , tôi cam đoan sẽ cho đứa bé có cuộc sống tốt , mẹ bé có thể đến thăm bé bất cứ lúc nào , nếu sau này mẹ bé có điều kiện muốn dẫn bé đi cũng được ( với điều kiện bé muốn đi theo mẹ và bé phải đủ 7 tuổi )
liên hệ : 01245518898
4 câu trả lời 4