Quan hệ tình dục ảo?

Không call video, chỉ nhắn tin. Dùng từ ngữ để diễn tả hành động và nói. Chỉ để thỏa mãn bản thân, ai không thích có thể bỏ qua đừng phỉ bán
Vd: *hôn*
Uhmm aaaahh
???
14 câu trả lời 14