Chào tất cả. Trên đây đã có bác nào bị phạt nồng độ cồn 0.456mg/l khí thở chưa? Đóng phạt hết bao nhiêu vậy.? Xe máy ạ.?

5 câu trả lời 5