Thực hành sinh học lớp 11?

Ai chỉ giúp em với ạ, em được giao nhiệm vụ thực hành trồng đậu xanh vào 3 chậu đặt ở gần Cửa sổ, trong tối và ngoài sáng xong rồi viết bản thực hành. Em đã làm xong hết rồi chỉ còn thiếu bảng thực hành thì ai giúp em với ạ. Em xin biết ơn ạ
4 câu trả lời 4