Mình muốn đưa blog cá nhân lên đây thì làm thế nào ?

Mình đang xây dưng blog cá nhân : http://www.thangluu.com/ để quảng cáo mà khó quá, bác nào có cách không ?
5 câu trả lời 5