Qua bài học đức tính giản dị của Bác Hồ e rút ra đc bài học j cho mk làm rõ = 1 đoạn văn Giúp mk nha mọi ng mk cần gấp?

4 câu trả lời 4