ABmất 8h đầu tiên ôtô Đi với vận tốc 40k/h sau đó Đi với vt 60km/h. Tính thời gian ôtô Đi với vt 40km/h, 60km/h biết quãng đg AB dài360km?

5 câu trả lời 5