Anh sinh năm 99. Ở sài gòn, anh chỉ wen được gái ngắm nhưng không wen nói chuyện cua gái nên bị gái bỏ hết rồi. Buồn quá. Kb zalo01225132586?

4 câu trả lời 4