09/02/2014: "Ky" THỜI KHẮC GIAO THỪA 3/1?

09/02/2014: "Ky" THỜI KHẮC GIAO THỪA Cả dân tộc, như đang nín thở Phút linh thiêng, sắp sửa trở thành Không gian trầm mặc, lặng thinh Chỉ nghe tiếng gió, rung cành lao sao Rồi bỗng chốc, thở phào sung sướng Kim đồng hồ, chỉ đúng mười hai Quý niên, giáp ngọ đến rồi Sơn hà rung chuyển, đất trời bừng... hiển thị thêm 09/02/2014:
"Ky" THỜI KHẮC GIAO THỪA
Cả dân tộc, như đang nín thở
Phút linh thiêng, sắp sửa trở thành
Không gian trầm mặc, lặng thinh
Chỉ nghe tiếng gió, rung cành lao sao
Rồi bỗng chốc, thở phào sung sướng
Kim đồng hồ, chỉ đúng mười hai
Quý niên, giáp ngọ đến rồi
Sơn hà rung chuyển, đất trời bừng quang
Ngày: 31/01/2014
Giangsơn
3 câu trả lời 3