20/02/2017-5 "Ký" TÀNG MAI KỄ CHUYỆN 3/2?

20/02/2017-5 "Ký" TÀNG MAI KỄ CHUYỆN Mỗi năm: Dịp tết, đón xuân sang Tỉa tót tàng mai, thật điệu đàng Uốn ép công phu, theo dáng thế Sửa sang tạo mẫu, mỹ dung nhan Nụ mai hé nở, đùa trong gió Mấy đóa khoe mầu, dưới nắng vàng Qua tết ngày dài, theo viễn vọng Tàng mai phát lộc, lá xanh lam 09/02/2014 Ngọclan hiển thị thêm 20/02/2017-5
"Ký" TÀNG MAI KỄ CHUYỆN
Mỗi năm: Dịp tết, đón xuân sang
Tỉa tót tàng mai, thật điệu đàng
Uốn ép công phu, theo dáng thế
Sửa sang tạo mẫu, mỹ dung nhan
Nụ mai hé nở, đùa trong gió
Mấy đóa khoe mầu, dưới nắng vàng
Qua tết ngày dài, theo viễn vọng
Tàng mai phát lộc, lá xanh lam
09/02/2014
Ngọclan
3 câu trả lời 3