09/02/(…2011): TẠN BIỆT SÀI GÒN 3/2?

09/02/(…2011):
TẠN BIỆT SÀI GÒN
Tôi muốn mang theo chút nắng Sài Gòn
làm bè bạn khi trái trời, trở gió
muốn giữ ấm chút buồn vui nho nhỏ
làm sao trời đậu vai áo người thương
3 câu trả lời 3