"Sống thật với bản thân" có thật sự là lời dạy đúng ?

"Sống thật với bản thân" có thật sự là lời dạy đúng ?
Vậy những cố gắng thay đỗi bản thân để từ bỏ "con người thật xấu xa" có phải giả tạo?
14 câu trả lời 14