Mọi nguoi cho e hỏi,hôm 31/12 e và btrai có qh đến hôm 25/1 vừa r là e thấy nhưg đến hnay 8/2 e vẫn chưa thấy,e có thử que 4,5 lần đều k?

E có thư que thử thai rất nhìu lần đều 1 vạch k phải ạ?,v mọi ng cho e hỏi tại sao e vẫn chưa có hay e hết tháng sm ạ
5 câu trả lời 5