Gần tết rồi còn có chỗ nào nhận đặt đồng phục không nhỉ?

Cần tìm chỗ đặt đồng phục ở TPHCM.
4 câu trả lời 4