Ai đó hãy giải giúp em bài này với?

4 câu trả lời 4