Cây sapoche là cây ưa sáng hay ưa bóng vậy ạ?

6 câu trả lời 6