Hiện tại mình 20t, hơi béo. Tinh trùng của mình hơi ngả vàng và nhìn như thạch rau câu ý ạ. Ai biết có thể chỉ cho mình bệnh gì đc không?

7 câu trả lời 7