Duỗi tóc được 6 tháng rồi cho em hỏi bắt đầu uốn tóc được chưa ạ??

3 câu trả lời 3