Lý do hàng đầu của người không thích nhắc chữ TẾT là gì?

Cảm ơn mọi người vào tham gia, nói lên nỗi lòng người sau IPAD, computer ...
1 câu trả lời 1