21/02/2014-15 "Ký" MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ 4/1?

21/02/2014-15 "Ký" MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ Mấy ngày tết nhất, đã trôi qua Hương vị muà xuân cuả mọi nhà Đọng lại tâm tư, niềm hào hứng Sả đi rác rưởi, đã phôi pha Công nhân quét dọn, gom thành đống Xe tải chuyên dùng, chạy sớm trưa Quang cảnh, môi trường, xanh, sạch, đẹp Nhân viên công ích, đã tạo ra Ngày... hiển thị thêm 21/02/2014-15
"Ký" MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ
Mấy ngày tết nhất, đã trôi qua
Hương vị muà xuân cuả mọi nhà
Đọng lại tâm tư, niềm hào hứng
Sả đi rác rưởi, đã phôi pha
Công nhân quét dọn, gom thành đống
Xe tải chuyên dùng, chạy sớm trưa
Quang cảnh, môi trường, xanh, sạch, đẹp
Nhân viên công ích, đã tạo ra
Ngày 10/02/2014
Giangsơn
4 câu trả lời 4