10/02/2014: “ký” SÁNG MÙNG MỘT TẾT 2/3?

10/02/2014: “ký” SÁNG MÙNG MỘT TẾT Sáng mùng một tết, ngắm không gian Không khí đầu xuân, thật rộn ràng Tấp nập nhân gia, đi chúc tết Người người trang phục, nét đoan trang Nam thanh, nữ tú, vui xuân mới Phu phụ sánh vai, bước dịu dàng Hòa giữa dòng người, đi chúc tết Niềm vui dào giạt, trí mênh mang Ngày... hiển thị thêm 10/02/2014:
“ký” SÁNG MÙNG MỘT TẾT
Sáng mùng một tết, ngắm không gian
Không khí đầu xuân, thật rộn ràng
Tấp nập nhân gia, đi chúc tết
Người người trang phục, nét đoan trang
Nam thanh, nữ tú, vui xuân mới
Phu phụ sánh vai, bước dịu dàng
Hòa giữa dòng người, đi chúc tết
Niềm vui dào giạt, trí mênh mang
Ngày 31/01/2014
Ngọclan
4 câu trả lời 4