Người không có lòng thương người không thể kết giao?

1 câu trả lời 1