Phải làm sao khi bạn trai chỉ biết đòi hỏi ?

Em với anh ấy yêu xa cũng 1nam lần gặp vừa rồi thì đi chơi này kia anh ây đêu dành trả hết chỉ đuoc vài lần đầu thôi,nhưng luc anh ấy hết tiên thi quay ra nói em đưa.Mà toàn bù vào mua linh tinh,chơi bời em chưa kip đưa thì lại giận chửi,thứ gi anh ấy cũng muốn,lúc em về VN là em đều phải đưa tiên cho anh sắm đồ... hiển thị thêm Em với anh ấy yêu xa cũng 1nam lần gặp vừa rồi thì đi chơi này kia anh ây đêu dành trả hết chỉ đuoc vài lần đầu thôi,nhưng luc anh ấy hết tiên thi quay ra nói em đưa.Mà toàn bù vào mua linh tinh,chơi bời em chưa kip đưa thì lại giận chửi,thứ gi anh ấy cũng muốn,lúc em về VN là em đều phải đưa tiên cho anh sắm đồ hết,kê cả những luc đi ăn uống chơi sau này em đều phải trả. Em vẫn còn là sinh viên ăn bám gđ,tiên em có nhưng kh dám sài cho em,anh ây biết rõ em đi làm cực nhưng anh ây chỉ biết đòi và bảo em cố lên. Vây thi em phải lam sao ạ?
5 câu trả lời 5