Face em nó bắt xác nhận danh tính, mà trong cái tên đó là tên thật, xong bị khóa không vào được bây giờ phải làm sao đây ạ!?

Nội dung khi đăng nhập vào: Rất tiếc, bạn không thể truy cập vào tài khoản của mình khi chúng tôi xem xét giấy tờ bổ sung .....
4 câu trả lời 4