Từ 12 đến 256 có bao nhiêu số chẵn ?

4 câu trả lời 4