Bạn đã bao giờ tham quan 2 thành phồ washington và dallas chưa?

http://unitedairlines-vn.com/ve-may-bay-di-my-gia-re http://unitedairlines-vn.com/ve-may-bay-di-washington-gia-re http://unitedairlines-vn.com/ve-may-bay-di-dallas bạn đã bao giờ tham quan 2 thành phồ washington và dallas chưa
3 câu trả lời 3