Em 2k1 muốn cày toán ac , bạn nào giúp e với ạ, e học k đến nỗi lắm, hứa sẽ chăm chỉ ạ.?

3 câu trả lời 3