Tại sao tải app trên iphone 4 về đc rồi mà vào thì cứ bị văng ra ( mk tải app superstar BTS) mongmn giúp mk ak 😊😊😊?

3 câu trả lời 3