PC em ấn nút mở mở lên rồi lại tắt, khoảng 2 giây sau mới mở lên hẳn là bị gì vậy?

4 câu trả lời 4