Cho mình hỏi bài tập Lý 10?

Một khối hộp nhỏ khối lượng m = 2 kg được kéo đều trên quãng đường dài L = 1 m với vận tốc không đổi v0 trên mặt sàn nằm ngang bởi lực kéo F có phương nằm ngang tác dụng lên khối hộp. Biết hệ số ma sát trượt bằng 0,25 cho g bằng 10 m/s2 Sau khi trượt đều trên quãng đường dài L lực F ngừng tác dụng. Tìm gia tốc của... hiển thị thêm Một khối hộp nhỏ khối lượng m = 2 kg được kéo đều trên quãng đường dài L = 1 m với vận tốc không đổi v0 trên mặt sàn nằm ngang bởi lực kéo F có phương nằm ngang tác dụng lên khối hộp. Biết hệ số ma sát trượt bằng 0,25 cho g bằng 10 m/s2
Sau khi trượt đều trên quãng đường dài L lực F ngừng tác dụng. Tìm gia tốc của chuyển động tiếp theo của khối hộp. Giá trị v0 phải bằng bao nhiêu để thời gian trượt trên toàn bộ quãng đường cho tới khi dừng lại là nhỏ nhất? khoảng thời gian nhỏ nhất này bằng bao nhiêu?

Cảm ơn!
4 câu trả lời 4