Các bác ơi. Ngay mùng một tết em đánh đổ cái điếu cày. Chú em bảo là kị nhất là đổ điếu vì đổ điếu thì đen đổ đèn thì đỏ. Em lo quá. Help?

4 câu trả lời 4