Chat sex, show hình 18+ tùy thích, trao đổi giới tính?

Mình muốn tạo 1 nhóm sex trên facebook. Cần 6 nữ 3 nam. mọi ng để lại tài khoản face của mình t tự liên hệ, nhớ là để lại tài khoản face mới tìm đc. Nhớ ghi giới tính
26 câu trả lời 26